Vở school dc comic (ô ly)

Liên hệ Còn hàng
Mã: 0578 – 0580 - 0581 Dòng kẻ: 4 ô ly ngang (2.5 * 2.5) mm Số trang: 48 - 80 trang Kích thước: 170 x 240 (±2mm) Định lượng: 100g/m² Độ trắng: 92%ISO

Mã: 0578 – 0580 - 0581

Dòng kẻ: 4 ô ly ngang (2.5 * 2.5) mm

Số trang: 48 - 80 trang

Kích thước: 170 x 240 (±2mm)

Định lượng: 100g/m²

Độ trắng: 92%ISO

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: