Vở say hello (ô ly)

Liên hệ Còn hàng
Mã: 0747 Dòng kẻ: 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm Số trang: 200 trang Kích thước: 175 x 250 (±2mm) Định lượng: 58g/m² Độ trắng: 84%ISO

Mã: 0747

Dòng kẻ: 4 ô ly vuông (2.5 * 2.5) mm

Số trang: 200 trang

Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

Định lượng: 58g/m²

Độ trắng: 84%ISO

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: